Archive for the ‘ogolne informacje’ Category

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów.   Sześcioletnia kadencja Ministra Rostowskiego dobiegła końca z dniem 27 listopada. Prezydent jednocześnie, na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, powołał nowego Ministra Finansów – Mateusza Szczurka. Rekonstrukcja rządu objęła nie tylko resort finansów. Prezydent powołał Elżbietę Bieńkowską na funkcję wicepremiera oraz ministra infrastruktury i rozwoju, Macieja Grabowskiego – dotychczasowego wiceministra finansów na ministra środowiska, Joannę Kluzik-Rostkowską na ministra edukacji i Andrzeja Biernata […]

Ministerstwo Finansów podało w jednym z podsumowań, iż zaledwie w I kwartale 2013 roku złożono ponad dziesięć milionów różnych rodzajów deklaracji podatkowych. Jedną piątą wśród nich stanowiły zeznania roczne PIT.

Categories: inne, ogolne informacje

PIT jest oznaczeniem dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Skrót pochodzi od angielskiego wyeażenia Personal Income Tax. PIT należy do grupy podatków bezpośrednich. Odprowadzany jest od dochodów lub przychodów osób fizycznych. Pod pojęciem PIT kryje się podatek obliczany wg skali podatkowej – progresywny (18% i 32%), podatek liniowy (19%) i ryczałt od przychodów. Liniowa stawka obowiązuje nie tylko w przypadku przedsiębiorców i działalności gospodarczych, ale także wobec zbycia nieruchomości czy […]

Categories: ogolne informacje, pit

VAT zwany podatkiem od wartości dodanej, podatkiem od towarów i usług, należy do grupy tzw. podatków obrotowych. Obciąża tzw. wartość dodaną (czyli wzrost wartości, marżę) na niemal każdym etapie produkcji i sprzedaży towarów i usług. Podatek VAT od sprzedaży zmniejszany o podatek VAT od zakupów jest w zasadzie równy podatkowi VAT od marży netto kolejnych firm. Obowiązuje w Polsce prawie dwie dekady. Przez ten czas podlegał wielu zmianom, najistotniejsze wystąpiły […]

Categories: ogolne informacje, vat

Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: