Archive for the ‘pcc’ Category

Podatek od wzbogacenia – tak niegdyś określano podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy bez wątpienia do tych, które wzbudzają wiele emocji i negatywnych uwag pod adresem urzędów skarbowych. Jest typowym podatkiem obrotowo – majątkowym, i pełni podobną rolę co podatek VAT. Co istotne, w transakcjach w których jedna ze stron jest z tytułu danej transakcji opodatkowana VATem lub z niego zwolniona, transakcja nie podlega pod PCC (np. kiedy kupujemy od firm). […]

Categories: pcc

Podstawa obliczenia podatku PCC. Podatek obliczany jest na podstawie: 1) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 2) przy umowie zamiany: a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, b) w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek; […]

Categories: pcc

Stawki podatku PCC wynoszą: 1) od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %, b) innych praw majątkowych 1 %, 2) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym […]

Categories: pcc

Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: