Archive for the ‘pit’ Category

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po zakończeniu roku dodatkowe obowiązki związane ze sporządzeniem informacji rocznych lub deklaracji. Do końca stycznia 2014 należy złożyć:   PIT-4R i/lub PIT-8AR PIT-4R to deklaracja informująca urząd, do którego wpłacane były zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconych wynagrodzeń, z jakich tytułów i w jakiej kwocie należało zaliczki odprowadzić. PIt-4R grupuje zaliczki obliczane wg skali. Przeciwieństwem jest druk PIT-8AR grupujący podatek zryczałtowany, […]

Categories: instrukcje, pit

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się dzieje w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualnie obowiązująca skala podatku, obowiązywała także za poprzednie lata. Poniższa tabelka przedstawia wysokość podatku i jego podstawę: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł Koszty […]

Categories: aktualizacje, pit

PIT jest oznaczeniem dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Skrót pochodzi od angielskiego wyeażenia Personal Income Tax. PIT należy do grupy podatków bezpośrednich. Odprowadzany jest od dochodów lub przychodów osób fizycznych. Pod pojęciem PIT kryje się podatek obliczany wg skali podatkowej – progresywny (18% i 32%), podatek liniowy (19%) i ryczałt od przychodów. Liniowa stawka obowiązuje nie tylko w przypadku przedsiębiorców i działalności gospodarczych, ale także wobec zbycia nieruchomości czy […]

Categories: ogolne informacje, pit

Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: