Archive for the ‘vat’ Category

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji VAT-11. Druk ten składają osoby dokonujące unijnych dostaw nowych środków transportu, a które nie mają obowiązku składać deklaracji VAT-D, VAT-7 czy VAT-7K. Nowy wzór deklaracji to czwarty z kolei formularz druku, obowiązuje od 18-02-2014.

Categories: vat

Minął kolejny kwartał 2013 roku, który przyniósł wiele zmian w podatku od towarów i usług. Dla zbliżającego się terminu składania pierwszej nowej deklaracji kwartalnej, należy pamiętać o właściwej jego wersji. W marcu Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji w podatku od towarów i usług, wprowadzono nowe wzory do dwóch najpopularniejszych typów deklaracji VAT: VAT-7 i VAT-7K.

Categories: vat, zmianyw w przepisach

VAT zwany podatkiem od wartości dodanej, podatkiem od towarów i usług, należy do grupy tzw. podatków obrotowych. Obciąża tzw. wartość dodaną (czyli wzrost wartości, marżę) na niemal każdym etapie produkcji i sprzedaży towarów i usług. Podatek VAT od sprzedaży zmniejszany o podatek VAT od zakupów jest w zasadzie równy podatkowi VAT od marży netto kolejnych firm. Obowiązuje w Polsce prawie dwie dekady. Przez ten czas podlegał wielu zmianom, najistotniejsze wystąpiły […]

Categories: ogolne informacje, vat

Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: