Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po zakończeniu roku dodatkowe obowiązki związane ze sporządzeniem informacji rocznych lub deklaracji.

Do końca stycznia 2014 należy złożyć:

 

PIT-4R i/lub PIT-8AR

PIT-4R to deklaracja informująca urząd, do którego wpłacane były zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconych wynagrodzeń, z jakich tytułów i w jakiej kwocie należało zaliczki odprowadzić. PIt-4R grupuje zaliczki obliczane wg skali.

Przeciwieństwem jest druk PIT-8AR grupujący podatek zryczałtowany, od przychodów opodatkowanych ryczałtowo – mowa przede wszystkim o drobnych wynagrodzeniach o wartości do 200 zł, wygranych w konkursach i grach, świadczeniach otrzymywanych przez emerytów i rencistów.

ZUS IWA

Informację ZUS IWA składają płatnicy spełniający łącznie poniższe warunki:

  • nieprzerwanie przez cały 2013r i jeden dzień 2014r. płatnik był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  • w 2013 r. do ubezpieczenia wypadkowego płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych w przeliczeniu na miesiąc (sumę ubezpieczonych w roku dzielimy przez 12),
  • płatnik posiadał REGON na 31 grudnia 2013 (czyli był wpisany do rejestru REGON).

Ze względu na liczbę ubezpieczonych, IWA jest przekazywane elektronicznie.

Wystarczy jednakże niespełnienie jednego z powyższych warunków, by nie było obowiązku składania ZUS IWA. Zatem informacja ta nie dotyczy drobnych przedsiębiorców.

Do końca lutego 2014 należy złożyć:

 

PIT-11

Wystawiany jest w 3 egzemplarzach,  jeden egzemplarz zostaje w aktach osoby zatrudnianej, 1 egzemplarz należy złożyć do US pracownika, 1 egzemplarz przekazać pracownikowi.

PIt-11 jest bardzo szerokim formularzem deklaracji, grupujących dochody osób rozliczanych wg skali (zasady ogólne), którzy za pośrednikiem płatników uzyskiwali swoje wynagrodzenie (świadczenie) i płatnicy przekazywali pobraną zaliczkę na konto US.

Roczne raporty RMUA

To raport zawierający informacje o danych ubezpieczonego (składkach i inne) przekazanych do ZUSu przez płatnika w poprzednim roku. Jest przekazywany ubezpieczonemu w w/w terminie.

Jednakże płatnik składek, który na bieżąco, co miesiąc, przekazywał ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS z uwzględnieniem korekt (miesięczne RMUA), nie musi składać rocznego raportu RMUA. Jeśli płatnik nie przekazał wszystkich informacji (włącznie z korektami) lub ubezpieczony zwróci się o wydanie rocznego raportu – płatnik ma obowiązek go sporządzić i przekazać pracownikowi. Raport może zostać przekazany ubezpieczonemu w formie elektronicznej, za jego zgodą.

Categories: instrukcje, pit

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: