O deklaracjach podatkowych słów kilka...

Minął kolejny kwartał 2013 roku, który przyniósł wiele zmian w podatku od towarów i usług. Dla zbliżającego się terminu składania pierwszej nowej deklaracji kwartalnej, należy pamiętać o właściwej jego wersji. W marcu Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji w podatku od towarów i usług, wprowadzono nowe wzory do dwóch najpopularniejszych typów deklaracji VAT: VAT-7 i VAT-7K.

Continue

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie zawsze efekt jest z korzyścią dla użytkownika programu. Tak się dzieje w przypadku najnowszych wersji popularnych przeglądarek Firefox i Chrome – przynajmniej w sytuacji gdy korzystają z wbudowanych do przeglądarek wtyczek otwierających pliki pdf. Rządowy system e-deklaracji korzysta z tzw. interaktywnych formularzy pdf. Na stronie Ministerstwa można uzupełnić i wysłać część deklaracji drogą elektroniczną oraz pobrać UPO (potwierdzenie wysyłki deklaracji […]

Continue

Podatek od wzbogacenia – tak niegdyś określano podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy bez wątpienia do tych, które wzbudzają wiele emocji i negatywnych uwag pod adresem urzędów skarbowych. Jest typowym podatkiem obrotowo – majątkowym, i pełni podobną rolę co podatek VAT. Co istotne, w transakcjach w których jedna ze stron jest z tytułu danej transakcji opodatkowana VATem lub z niego zwolniona, transakcja nie podlega pod PCC (np. kiedy kupujemy od firm). […]

Continue

Podstawa obliczenia podatku PCC. Podatek obliczany jest na podstawie: 1) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 2) przy umowie zamiany: a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, b) w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek; […]

Continue

Stawki podatku PCC wynoszą: 1) od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %, b) innych praw majątkowych 1 %, 2) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym […]

Continue

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się dzieje w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualnie obowiązująca skala podatku, obowiązywała także za poprzednie lata. Poniższa tabelka przedstawia wysokość podatku i jego podstawę: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł Koszty […]

Continue

Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: