PIT jest oznaczeniem dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Skrót pochodzi od angielskiego wyeażenia Personal Income Tax.
PIT należy do grupy podatków bezpośrednich. Odprowadzany jest od dochodów lub przychodów osób fizycznych.
Pod pojęciem PIT kryje się podatek obliczany wg skali podatkowej – progresywny (18% i 32%), podatek liniowy (19%) i ryczałt od przychodów.
Liniowa stawka obowiązuje nie tylko w przypadku przedsiębiorców i działalności gospodarczych, ale także wobec zbycia nieruchomości czy papierów wartościowych.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw pdof),
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ich zakres jest bardzo szeroki i reguluje większość zagadnień opodatkowania dochodów osób fizycznych.

 

Categories: ogolne informacje, pit

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: