Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się dzieje w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualnie obowiązująca skala podatku, obowiązywała także za poprzednie lata. Poniższa tabelka przedstawia wysokość podatku i jego podstawę:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Koszty życia nie stoją w miejscu, rzeczywiście odczuwalna inflacja jest wyższa od tej oficjalnej. Tymczasem ciągle mamy tą samą kwotę wolną od opodatkowania,  ta sama kwota jest progiem podatkowym. Łącząc te dwie sprawy w jedną, w rzeczywistości okazuje się, że osoby płacące podatek na zasadach ogólnych płacą go coraz więcej w ujęciu realnym.

Oprócz zamrożenia progów podatkowych, zamrożeniu uległy także stawki ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę. Kwota, którą ustawodawca zapisał jako koszt podatkowy dla pracowników najemnych w wielu przypadkach już lata wcześniej nijak miała się do rzeczywistych kosztów zatrudnienia. 111,25 jako standardowe koszty uzyskania przychodów nie pokrywają np. jednego baku benzyny sanochodu, którym dojeżdżamy do pracy. Przez utrzymanie na tej samej nominalnej wysokości różnych ulg, odliczeń, kosztów uzyskania przychodów podatnik płaci dwojako i dwojako jego realny podatek jest coraz większy,

Nawet jeśli nasze wynagrodzenia rosną – przegonienie inflancji wydaje się niespełnionym snem wielu Polaków – przez tę podwyżkę więcej nominalnie oddajemy Państwu, ponieważ koszty i odliczenia nie rosną automatycznie razem z naszym wynagrodzeniem. Zwiększając nominalny dochód i utrzymując odliczenia na tym samym poziomie, odprowadzamy do fiskusa więcej.

Utrzymanie na tej samej wysokości kosztów i skali podatkowej skutkuje zatem praktycznie podwyżką podatków. Tak długo, jak odliczenia nie będą proporcjonalnie nadążały za zmianą wartości pieniądza w obiegu, tak długo nasze obciążenia fiskalne będą coraz większe.

Categories: aktualizacje, pit

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: