W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji VAT-11. Druk ten składają osoby dokonujące unijnych dostaw nowych środków transportu, a które nie mają obowiązku składać deklaracji VAT-D, VAT-7 czy VAT-7K. Nowy wzór deklaracji to czwarty z kolei formularz druku, obowiązuje od 18-02-2014.

Kolejnym nowym drukiem, jakie wprowadzi w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów, związane z pojazdami,  jest formularz VAT-26. Formularz posłuży do zgłoszenia pojazdów samochodowych używanych do celów wyłącznie związanych z działalnością gospodarczą, w związku ze zmianą przepisów dot. odliczania podatku VAT od wydatków na pojazdy poniesionych od dnia 1 kwietnia br. Formularz wejdzie w życie razem z nowymi przepisami.

Categories: vat

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: