Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych do ZUSu.

Okres przejściowy dla nowych i starych dokumentów, kiedy ZUS będzie przyjmował obie wersje, będzie trwał zaledwie 2 miesiące.

Od kiedy stosować nowe formularze?

Pisemne formularze na poprzednich drukach można składać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013, natomiast w przypadku składania dokumentacji drogą elektroniczną – również nie dłużej niż do 31 grudnia 2013. 

Nowe kody

W przypadku gdy płatnicy będą posługiwać się starymi formularzami, należy na nich stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące przed zmianą – czyli do dnia 31 października. W przypadku gdy płatnicy będą posługiwać się nowymi formularzami, należy stosować nowe kody.  Nowe kody obejmą przede wszystkim wyrównanie zasiłków lub urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego (np. rodzicielski).

W praktyce zatem razem z wejściem do użytku nowej wersji Płatnika od stycznia 2014,  zaczną obowiązywać bezwzględnie nowe formularze, nowe kody i nowe oprogramowanie.

Lista formularzy, które uległy zmianie:

 1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
 2. ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 3. ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /  Zgłoszenie zmiany danych,
 4. ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 5. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 6. ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 7. ZUS RZA – Imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 8. ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa,
 9. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (druk zastępujący obecny ZUS RMUA),
 10. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (druk zastępujący obecny ZUS RMUA),
 11. ZUS ZSWA – Zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.09.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1101).  Aktualną treść rozporządzenia można znaleźć m.in. tutaj.

Categories: zmianyw w przepisach

One Response so far.

 1. Latos pisze:

  „natomiast w przypadku składania dokumentacji drogą elektroniczną – również nie dłużej niż do 31 grudnia”
  – no bez jaj 😉

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: