W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 zł brutto. Rząd przyjął podwyżkę minimalnego wynagrodzenia brutto. 

Z podwyżki wynagrodzenia skorzystają pracownicy zatrudnieni na minimalną krajową lub których wynagrodzenia są wyrównywane do minimalnej krajowej. „Na rękę” podwyżka przynosi nieco ponad 50 zł netto. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza również podniesienie wielu wskaźników i kwot od niej zależnych. Od wysokości tego wynagrodzenia uzależnione są m.in. kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, określone w kodeksie karnym skarbowym. Od stycznia 2014 minimalny mandat za nieterminowe złożenie deklaracji i uszczuplenie przez to należności wobec Skarbu Państwa podniesie się do kwoty 168 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia).

Categories: zmianyw w przepisach

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: